Ägarskifte

Ägar- och generationsskiften

Mera information här  (Vasek)

VASEK

 


 

GENERATIONS – OCH ÄGARSKIFTESKVÄLL 

Måndag, 25.11.2013 kl. 17.30 – 19.30.

Radisson Blu Royal (Centralsidan), Hovrättsesplanaden 21, Vasa

Läs mera här!

TACK TILL ALLA DELTAGARE!


Ägarskiftesprocesser ska startas i god tid

(Pressmeddelande 16.2.2012)

Allt fler företagare närmar sig pensionsåldern. Det uppskattas att i Vasaregionen kommer var femte företagare att lägga ned sin företagsverksamhet inom de närmaste åren. För att kunna säkerställa att verksamheten i så många företag som möjligt fortsätter och för att trygga arbetsplatserna fästs i fortsättningen extra uppmärksamhet vid ägarskiften i företag.

– Vi vill hjälpa företagare att starta ägarskiftesprocesserna tillräckligt tidigt, berättar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. – Att sälja sitt företag är en lång process med mycket att tänka på. Grundliga förberedelser inför företagsaffären gör det betydligt lättare att överföra företaget till en ny generation eller att sälja företaget till en ny ägare.

För att hjälpa genomföra lyckade ägarskiften har det nu startats ett projekt. Huvudsyftet är att sprida information om ägarskiften och att skapa ett enhetligt och bestående rådgivningssystem i Vasaregionen. Rådgivning direkt till företag har en stor roll. Med hjälp av projektet vill man också föra samman de som vill sälja sitt företag och de som vill starta eget.

I genomförande av ägarskiften anlitas även Kust-Österbottens företagares mentorsverksamhet.
– Ägarskiften innehåller även psykiska utmaningar utöver den tekniska processen och en företagsmentor kan hjälpa lösa dem, beskriver Maija Aarnio, som koordinerar företagsmentorsverksamheten i Vasaregionen.

– I mars-april kommer vi att informera alla företag i regionen om projektet, men så klart kan man redan nu kontakta mig med frågor eller funderingar kring ägarskiften, fortsätter Nydahl.

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska socialfondens (ESF) program för Fastlandsfinland. Projekttiden är 1.1.2012-30.6.2014. Projektet genomförs i samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Kust-Österbottens Företagare.

Närmare uppgifter

Kjell Nydahl
direktör för företagstjänster, VASEK
050 368 26 86

Maija Aarnio
koordinator för företagsmentorer, Kust-Österbottens Företagare
050 374 07 27