Mentorer

Om mentorer

Varje företagare har säkert någon gång behov av att diskutera med en annan människa, om företagets eller sina egna saker; en person som är mer erfaren än han/hon själv –  och ofta räcker det inte med en familjemedlem eller god vän.

”Möjligheten att diskutera med någon som  själv har varit i en löpgrav, är oerhört värdefullt” (Score, Small business mentoring and training, www.score.org)

Mentorerna verkar konfidentiellt, samarbetsinriktat och avgiftsfritt.

Mentoreringen är en jämlik process mellan företagaren och mentorn; det är ett ömsesidigt utbyte, ett ömsesidigt givande och tagande.

Mentorn är:

• En konfidentiell samtalspartner med tystnadsplikt vid utveckling av idéer.

• Företagarens sparrare, coach, utvärderade, som ser på sakerna från en utomståendes perspektiv.

Mentorn är inte:

• en förälder, en ”psykolog” eller problemlösare

• en påskyndare, en beslutsfattare eller den som gör målsättningar

Lao Tse: ”Öppna gärna dörrar, men gå ej själv som den första.”