Vill du bli företagsmentor?

Vill du bli företagsmentor?

Mentoreringen är en jämlik process mellan företagaren och mentorn; det är ett ömsesidigt utbyte, ett ömsesidigt givande och tagande.

Mentorer

Mentorn är:

• En konfidentiell samtalspartner med tystnadsplikt vid utveckling av idéer.

• Företagarens sparrare, coach, utvärderade, som ser på sakerna från en utomståendes perspektiv.

Mentorn är inte:

• en förälder, en ”psykolog” eller problemlösare

• en påskyndare, en beslutsfattare eller den som gör målsättningar

Lao Tse: ”Öppna gärna dörrar, men gå ej själv som den första.”

Om företagsmentorverksamheten intresserar, ta kontakt!